Open Monumentendag ‘Over water, gras en boeren’

Noteer alvast zondag 10 september 2017 in uw agenda! Naar jaarlijkse traditie zal in Vlaanderen van 10 u. tot 18 u. Open Monumentendag plaatsvinden.

Lokale coördinator Erfgoed Lommel stelde in samenwerking met Natuurpunt Noord-Limburg en de Koninklijke Lommelse Imkersbond ‘De Heidebloem’ een afwisselend en aantrekkelijk programma samen dat geschikt is voor alle leeftijden.

De aandacht wordt gevestigd op het beschermde cultuurhistorisch landschap van de Grote Watering en op de beschermde staatsboerderij, als deel van de negentiende-eeuwse landbouwkolonie, in Lommel-Kolonie. Maar er valt veel meer te beleven!

Zowel in de Watering als in Museum De Kolonie kan je op pad, met of zonder gids,  en genieten van een mooie wandeling of rondleiding. Meer details hierover in de volgende editie van ons tijdschrift.

Verder zijn er verschillende presentaties en demonstraties over het ‘Witteren’, maaien en hooien…, allerlei activiteiten voor kinderen en in ‘’t Zoemhuukske’ komt u alles te weten over bijenteelt.

Het Lommelse Toeristische Treintje rijdt gratis op en neer tussen beide locaties!
De toegang tot de beide locaties is gratis!

Meer info over dit programma kan u bekomen bij:
Erfgoed Lommel, Luikersteenweg 244, 3920
Lommel http://www.erfgoedlommel.be. of http://www.museumdekolonie.com

 

afficheOMD