Archeologiedagen – Lezing: De laatste ijstijdjagers.

Ongeveer 44.000 jaar geleden trokken moderne mensen als jagers-verzamelaars Europa binnen. Het was het begin van een fantastisch avontuur. Ze kwamen er in contact met een andere mensensoort. Het instabiele klimaat tijdens de ijstijd had als resultaat dat hun levensomstandigheden vaak veranderden en dat ze zich steeds opnieuw moesten aanpassen. Geweldige uitvindingen zoals een naald, een speerdrijver, pijl en boog… hielpen hen daarbij. Het belang van hun geestelijk leven valt niet te overschatten. Tijdens de allerkoudste periode van de ijstijd bereikte de technologie om vuursteen te bewerken een hoogtepunt. Vele jagers-verzamelaars leefden in zeer groot, nu door de Noordzee, opgeslokt gebied dat tot de verbeelding spreekt en onderzoekers prikkelt. Toen de ijstijd bijna was afgelopen kwamen ze in de Kempen (en dus ook in Lommel) terecht. Welke sporen van het ijstijdlandschap en welke overblijfselen van de prehistorische jagers-verzamelaars vinden we daar? Ferdi Geerts, conservator van museum De Kolonie, vertelt er u over.

Wanneer: vrijdag 1 juni 2018 van 19.30 u tot 21.30 u

Waar: museum De Kolonie, Kolonie 77, 3920 Lommel

 

Federmesser_Points