Educatief project ‘Oertijd’ gaat digitaal!

In 1985 staken we, met de zeer gewaardeerde hulp van Fred Kemps (toen onderwijzer aan de basisschool Heide-Heuvel), de eerste versie van het educatieve project ‘Oertijd’ voor vijfde en zesde leerjaren van het lager onderwijs in elkaar. Dat was in de prehistorie van wat we nu kennen als de erfgoedsector. Begrippen als ‘erfgoed’ en ‘erfgoededucatie’ zouden pas vele, vele jaren later het levenslicht zien. In 1986 vond de eerste editie van het educatief project plaats: 22 klassen oftewel 472 leerlingen namen deel. De volgende jaren steeg dat aantal vlug naar 800 en meer leerlingen en in de ‘bevolkingsrijke’ jaren werd de kaap van de 1.000 zelfs gerond.

Herhaaldelijk werd het project aangepast op vlak van inhoud en vorm. De belangstelling van de leerkrachten en de leerlingen bleef en op een gegeven ogenblik meldde zich de eerste leerkracht die als leerling had deelgenomen aan het project…

Na de herinrichting van museum De Kolonie in 2014 als een volledig archeologisch museum werd het project grondig herzien. De klassen konden nu het volledige museum op een interactieve manier ontdekken! In 2017 verbouwden we zelfs enkele berghokken tot een volwaardige educatieve ruimte en we startten een samenwerking met Natuurpunt voor een aangepast namiddagprogramma. Onze ‘klanten’ reageerden enthousiast en massaal. De daaropvolgende jaren waren september en oktober volgeboekt met deelnemende schoolklassen. Het was telkens twee maanden een educatieve drukte vanjewelste in de Kolonie!

Impressie van project ‘Oertijd’ in 2019 vanuit de educatieve ruimte

En toen, ergens einde 2019, waaide een piepklein virus de mensenwereld binnen. Dat verhaal kennen we allemaal. Aanpassen was de boodschap. En vandaar dat we een digitale versie van ons educatief project ‘Oertijd’ ontwierpen: Duik in de prehistorie.

Veel plezier ermee en hopelijk steek je er iets van op!