Educatief project

Het educatieve project ‘Oertijd’ is bedoeld voor leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar lager onderwijs;

Tijdens het educatieve project ‘Oertijd’ mogen de kinderen zelf op ontdekkingstocht trekken in het museum. Zelf leren, ervaren en beleven in groepsverband staan centraal. Welk doel we willen bereiken, welke moderne middelen we daartoe inzetten, welke werkwijze we volgen… u leest het allemaal in een verduidelijkende nota die we u op eenvoudig verzoek mailen.

Het educatieve project ‘Oertijd’ kan enkel in de voormiddag tijdens de maanden september en oktober plaatsvinden.

Voor groepen die echter een volledige dag in Lommel-Kolonie willen doorbrengen werkte de educatieve afdeling van Natuurpunt Noord-Limburg een erg leuk namiddagprogramma uit met een wandeling op de ‘Heuvelse Heide’. Dit namiddagprogramma, op maat van de leerlingen, sluit erg goed aan bij het project ‘Oertijd’. Er kan ook worden gekozen voor een wandeling doorheen de Lommelse vloeiweiden, maar deze boeiende wandeling sluit iets minder aan bij het voormiddagprogramma.

Praktische informatie

Aanmelden en inschrijven: Museum De Kolonie, Kolonie 77, 3920 Lommel, tel. 011/80.34.10 of per MAIL.

Het programma loopt enkel in de maanden september en oktober. Er kunnen maximum twee klassen tegelijkertijd deelnemen.

Kostprijs voor het volledige dagprogramma (educatief project en wandeling): 4 euro per leerling.

Kostprijs voor enkel het educatieve project ‘Oertijd’ in de voormiddag: 2,5 euro per leerling.

’s Middags kan iedereen picknicken op de museumsite (zelf picknick meebrengen) en daarna wandelt (of fietst) de groep naar de Heuvelse Heide (of de Lommelse watering) onder begeleiding van een gids van Natuurpunt voor het namiddagprogramma.

ProjectOertijd