Expo

De tentoonstelling ‘Hoe maakte de smid het in de bronstijd‘ loopt van zondag 28 april tot en met zondag 25 augustus 2019. De openingsuren van het museum vindt u hier.

Vanaf 2.000 v. Chr. deed een nieuw materiaal zijn intrede in onze streek: brons, een legering van koper en tin.

Dit betekende de start van een nieuwe periode, de bronstijd, die naar goede archeologische gewoonte werd ingedeeld in een vroege (2.000 tot 1.800), midden (1.800 tot 1.100) en late fase (1.100 tot 800).

Over het technologische proces van het maken van bronzen voorwerpen, over de rol en de betekenis van de bronssmid in de gemeenschap, is weinig met zekerheid gekend. Gespecialiseerde productie in een centrum tegenover lokaal vakmanschap of een ambulante smid; banale handelingen van een vakman tegenover de rituelen van een tovenaar-smid… het heeft wellicht allemaal bestaan, afhankelijk van tijd en plaats.

Enkele kokerbijlen en sieraden uit het bronsdepot van de Konijnenpijp (late bronstijd, 1.100 v. Chr. tot 800 v. Chr.)

De tentoonstelling vertelt over het productie-proces van bronzen voorwerpen. De bronzen bijlen zijn iconische voorwerpen en hun vorm evolueerde doorheen de tijd in functie van het bevestigen van de bronzen bijlkling aan de houten steel. Enkele bijzondere en mooie voorwerpen, waaronder één fabelachtig mooi versierd topstuk, ronden de tentoonstelling af.

De tentoonstelling kwam tot stand dankzij de medewerking van Jeroen Zuiderwijk/Barbarian Metalworking (Leiden, NL) en vele bruikleengevers uit de regio. We zijn hen uiteraard erg dankbaar.