Topstuk in ons museum

In 2012 werd de gegraveerde rolsteen die in ons museum wordt bewaard en tentoongesteld, als eerste archeologisch voorwerp op de Vlaamse Topstukkenlijst geplaatst. Het is het oudste voorwerp in Vlaanderen dat getuigt van het abstract denken van de mens. Sommigen noemen het zelfs kunst.

Begin januari van dit jaar werd de laatste versie van de Topstukkenlijst online geplaatst. U kan ze HIER bekijken. De Lommelse gegraveerde steen is in mooi gezelschap!

De collectie wordt groter…

Ir. Robert Foblets uit Brasschaat had een passie voor ons prehistorische verleden. Op verschillende Kempense vindplaatsen zamelde hij vondsten in en hij registreerde alle vondsten nauwkeurig. Als hij voor zijn werk op de terreinen van de P.R.B. in Lommel moest zijn, maakte hij tijdens de middagpauze een wandeling naar een welbepaalde plaats om er steentijdartefacten te vinden.

Een mooie Federmesserspits uit de collectie Foblets.

Na zijn overlijden schonken zijn erfgenamen zijn collecties aan diverse instellingen, waaronder Museum De Kolonie. Ondertussen zijn de vondsten van zijn steentijdcollectie uit Lommel netjes gewassen, geregistreerd en verpakt.

Bronsdepot is terug!

Het bronsdepot van de Konijnenpijp is terug thuis!

Conservatrice Natalie Cleeren heeft alle voorwerpen grondig gereinigd en de corrosie werd gestabiliseerd. Over elk voorwerp kwam dan nog een beschermend laagje. Nu kunnen ze weer vele jaren zonder problemen worden tentoongesteld.

Kom het bronsdepot zeker eens bekijken in het museum. Maak dan ook van de gelegenheid gebruik om de tentoonstelling ‘Verborgen Verleden. Middeleeuwse metaaldetectievondsten’ te bezoeken. Deze tentoonstelling loopt nog een maand.

BronsdepotNaRestauratie

pl_logo_msv_gr

De bronzen voorwerpen van de Konijnenpijp worden geconserveerd

Natalie Cleeren, een specialiste in de conservatie van archeologische voorwerpen, haalde vandaag in Museum De Kolonie de bronzen voorwerpen op van het bronsdepot van de Konijnenpijp (Lutlommel, Lommel).

Het was 25 jaar geleden dat deze drieduizend jaar oude bronzen bijlen, kralen, ringen, armbanden … nog eens een onderhoudsbeurt gekregen hadden. Hier en daar was wat actieve corrosie zichtbaar en er moest dus worden ingegrepen. Met steun van de Provincie Limburg laat Museum De Kolonie nu de voorwerpen reinigen en behandelen.

Natalie Cleeren zal ook de vele fragmenten van de spiraalvormige armband reconstrueren tot een mooi geheel.

Over een drietal weken zullen de meeste stukken terug in de museumvitrine liggen. Op de reconstructie van de armband zal het iets langer wachten zijn. We houden u op de hoogte!

T3_Foto_16_BronzenBijlenenSieraden 2014_01_17_0660
Enkele kokerbijlen en sieraden uit het bronsdepot van de Konijnenpijp (late bronstijd, 1.100 v. Chr. tot 800 v. Chr.)

pl_logo_msv_gr