Over jacht met pijl en boog en andere dingen…

Vanaf 14.000 jaar geleden tot 6.000 jaar geleden kampeerden er regelmatig groepen jager-verzamelaars op de plek die we nu kennen als de Lommelse Maatheide. En ze lieten er heel wat spullen achter… De tand des tijds en vooral de bodemomstandigheden zorgden ervoor dat enkel de (vuur)stenen voorwerpen bewaard bleven.

Wetenschappers van het Tracéolab van de Luikse universiteit onderzochten heel wat van die voorwerpen op gebruikssporen en residu’s. Ze schreven hun bevindingen neer in een rapport dat vandaag wordt gepubliceerd. Wat we veronderstelden, namelijk dat de jagers van de Federmessergroepen met pijl en boog op jacht gingen, toont het Luikse onderzoek nu onbetwistbaar aan. Opvallend is dat artefacten die op basis van hun uiterlijke kenmerken niet als ‘pijlpunt’ worden herkend, toch als pijlpunt gebruikt zijn geweest.

Dit alles en nog veel meer kennis, ook van drie andere vindplaatsen, kan je lezen in het rapport. De link naar het rapport vind je in het blogbericht van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

En binnen afzienbare tijd zullen er nog artikels worden gepubliceerd over het Lommelse prehistorische erfgoed! Een ‘vertaling’ hiervan krijg je daarna zeker ook te lezen in ons tijdschrift ‘Te Lomelle op die Campine’.

Archeologiedagen – Lommelse waternamen

Voor archeologen is het erg belangrijk om het landschap goed te kunnen lezen en begrijpen. De studie van de plaatsnamen van een bepaald gebied kan de archeologen hierbij zeker helpen. Dr. Vic Mennen, al decennialang een zeer gewaardeerd bestuurslid en medewerker van Erfgoed Lommel, is één van de Vlaamse toponderzoekers wat plaatsnamen betreft. Hij schreef een uitgebreid, boeiend en rijkelijk geïllustreerd artikel over de Lommelse waternamen met als titel ‘Van bron tot monding. Historische-landschappelijke en naamkundige wandelingen langs Lommelse waterlopen’. Het artikel telt 68 bladzijden en verschijnt in het tijdschrift ‘Te Lomelle op die Campine’.

Vic Mennen vertelt over het hoe en waarom van zijn studie over de Lommelse waternamen in museum De Kolonie op zondagnamiddag 16 juni om 14 u. .

Het tijdschriftnummer is natuurlijk te koop in het museum. Iedereen met belangstelling voor archeologie, geschiedenis, landschappen en plaatsnamen is welkom!

Meer info over de Archeologiedagen in Vlaanderen vind je hier.

Archeologiedagen – Lezingenavond ‘Graaf Dieper’

In Lommel en Pelt zijn recent heel wat boeiende archeologische onderzoeken gebeurd die flink wat kenniswinst hebben opgeleverd. Op de lezingavond ‘Graaf Dieper’ vertellen drie archeologen over hun onderzoek.

Dit is het programma:

Ferdi Geerts, Jagers-verzamelaars op het einde van de laatste ijstijd in het dal van de Molse Nete.

Inger Woltinge, Een rustplaats van mesolithische jagers-verzamelaars nabij de Vlasstraat.

Miel Schurmans, De bewoningsgeschiedenis van de dekzandvlakte tussen Eindergatloop en Holvense beek vanaf de late prehistorie tot en met de middeleeuwen.

U bent van harte welkom in het Raadhuis, Dorp 57 in Lommel, op vrijdag 14 juni om 19 u.. Toegang gratis.

Benieuwd naar wat u nog meer kan ontdekken en beleven tijdens de Archeoliedagen? Hier lees je meer.

De opgraving van het kampement van de prehistorische jagers-verzamelaars nabij de Vlasstraat (Lommel) door BAAC.

Topstuk in ons museum

In 2012 werd de gegraveerde rolsteen die in ons museum wordt bewaard en tentoongesteld, als eerste archeologisch voorwerp op de Vlaamse Topstukkenlijst geplaatst. Het is het oudste voorwerp in Vlaanderen dat getuigt van het abstract denken van de mens. Sommigen noemen het zelfs kunst.

Begin januari van dit jaar werd de laatste versie van de Topstukkenlijst online geplaatst. U kan ze HIER bekijken. De Lommelse gegraveerde steen is in mooi gezelschap!

De collectie wordt groter…

Ir. Robert Foblets uit Brasschaat had een passie voor ons prehistorische verleden. Op verschillende Kempense vindplaatsen zamelde hij vondsten in en hij registreerde alle vondsten nauwkeurig. Als hij voor zijn werk op de terreinen van de P.R.B. in Lommel moest zijn, maakte hij tijdens de middagpauze een wandeling naar een welbepaalde plaats om er steentijdartefacten te vinden.

Een mooie Federmesserspits uit de collectie Foblets.

Na zijn overlijden schonken zijn erfgenamen zijn collecties aan diverse instellingen, waaronder Museum De Kolonie. Ondertussen zijn de vondsten van zijn steentijdcollectie uit Lommel netjes gewassen, geregistreerd en verpakt.