Dienstverlening

Erfgoedbank

De museumcollectie wordt digitaal ontsloten via de module ‘Archelogische collectie’ in de Erfgoedbank van Erfgoed Lommel vzw. Dit werk is echter verre van voltooid.

Herkomst en aard van de archeologische collectie

De archeologische collectie van Museum De Kolonie bestaat uit verschillende deelcollecties:

 • collectie Theo Caris: steentijdvondsten van verschillende Lommelse vindplaatsen, maar ook van vindplaatsen uit buurgemeenten;
 • collectie Henri Janssens: steentijdvondsten van voornamelijk Maatheide, maar ook van andere Lommelse vindplaatsen;
 • collectie Paters van H. Sacrament, Kattenbos: ijzertijdurnen van de grafvelden Lommel-Kattenbos en Overpelt-Kruiskiezel, en steentijdvondsten;
 • collectie Erfgoed Lommel:
   • steentijdvondsten van verschillende Lommelse vindplaatsen;
   • bronsdepot van Lommel-Konijnenpijp;
   • ijzertijdurnen van grafveld Blekerheide;
   • ijzertijdaardewerk van Lommel-Sahara (voorheen collectie A. Goossens);
   • middeleeuws aardewerk;
   • archeologische vondsten (steentijd) van de volgende opgravingen: Neerpelt-Hageven, Lommel-Vosvijvers 3, Lommel-Vosvijvers 4, LB25 Maatheide, Lommel-Kristalpark OP15 (Haard)

De tijdsperioden die het best in de collecties vertegenwoordigd zijn, zijn ongetwijfeld het finaalpaleolithicum (Federmessergroepen) en het mesolithicum.

Wil u meer informatie of wil u voorwerpen uit de collectie bestuderen, dan kan u steeds CONTACT opnemen. We helpen u graag!

Museumdepot

In nauwe samenwerking met de provinciale depotconsulente, Tine Hermans, werd en wordt gewerkt aan een goed ingericht museumdepot om de archeologische vondsten zo goed mogelijk te bewaren.

 • In 2015 werden er modulaire metalen rekken met legborden en schuiven in het depot geplaatst.
 • In 2016 werd nieuw verpakkingsmateriaal (kartonnen dozen en doosjes) voor de vondsten aangekocht.
 • In 2016 startte ook een onderzoek naar het binnenklimaat in depot en museum. Einde 2017 zal dit onderzoek zijn afgerond en in 2018 zullen dan op basis van de onderzoeksresultaten de nodige maatregelen worden genomen.
 • In 2017 zal een conditiebepaling en een behandeling gebeuren van de bronzen voorwerpen van Lommel-Konijnenpijp.
 • De bronzen voorwerpen van Lommel-Konijnenpijp zijn ondertussen behandeld door Natalie Cleeren en vele stukjes van de spiraalvormige armband zijn door haar  tot een geheel gereconstrueerd.
pl_logo_msv_gr

Een belangrijke steun bij de depotwerking is de website Depotwijzer.be

Rolsteen foto 1
Gegraveerde rolsteen, gemaakt door een jager-verzamelaar van een Federmessergroep. Datering: tussen 11.700 en 10.800 v. Chr..