Erfgoed Lommel vzw

Museum De Kolonie wordt beheerd door Erfgoed Lommel vzw, een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) in privaatrechtelijke vorm van de stad Lommel.

Erfgoed Lommel wordt bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een dagelijks bestuur en een vaste adviescommissie van vrijwilligers. De dagelijkse werking wordt gerealiseerd door personeelsleden en vrijwilligers die actief zijn op de vele erfgoeddomeinen van onroerend, roerend en immaterieel erfgoed.

De heer Karel Wieërs, schepen van erfgoed, is de voorzitter van Erfgoed Lommel vzw. De voorzitter van de vaste adviescommissie van vrijwilligers is de heer Theo Mertens. Mevrouw Veerle Leysen is de directeur van Erfgoed Lommel vzw.