Museum De Kolonie

Museum De Kolonie is een archeologisch museum met als onderwerp de prehistorie van Lommel in het bijzonder en van de Kempen in het algemeen. Het museum vertelt aan de hand van authentieke voorwerpen uit rijke collecties over de (evolutie van de) gedragingen van de mens en over zijn geestelijk leven tijdens de laatste 12.000 jaar voor onze tijdrekening.

Sinds 1999 is het museum erkend door de Vlaamse Overheid. Ferdi Geerts is de verantwoordelijke archeoloog/conservator.

Het museum verzamelt en bewaart rijke collecties. Vooral de periodes van de jagers-verzamelaars uit de steentijd (finaalpaleolithicum en mesolithicum) zijn goed vertegenwoordigd. Een goede depotruimte is de basis van dit aspect van de werking.

Het museum onderneemt zelf archeologisch onderzoek van de collecties en stelt zich ten dienste van studenten, onderzoekers en archeologische bedrijven. Kennis wordt verworven en op een centrale plaats bewaard. Een goed gevulde bibliotheek met vele regionale, maar ook andere werken, ondersteunt het onderzoek.

Het museum stelt tentoon (permanent en tijdelijk) en organiseert lezingen en erfgoedwandelingen. Tijdens de schoolvakanties zijn er activiteiten om kinderen, samen met hun familie, het boeiende verhaal van de prehistorie te laten ontdekken. Speerpunt van de educatieve werking is het project ‘Oertijd’ waarbij jaarlijks ongeveer 700 tot 800 kinderen in klasverband (vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs) de prehistorie zelf ontdekken en beleven.